عبور از روانشناسی ترید

مقدمه

در این مقاله می‌خواهیم به بررسی عوامل روانشناسی ناشی از معاملات روزانه بپردازیم و یاد بگیریم که چگونه می‌شود از سد چالش‌های روانشناسی ترید عبور کرد.

هر معامله تنها بخش کوچکی از یک پازل بزرگ است و این معامله نباید تمام زندگی شما را دربر بگیرد.

در ادامه به دونکته مهم در مبحث سلامت روان در معامله‌گری خواهیم پرداخت. نکاتی که در ابتدا باید آن‌هارا به خوبی بشناسیم و پس از شناخت درست در پی رفع آن‌ها باشیم.

شغل معامله‌گری بدلیل ماهیت پرفشار و استرس خود، بسیاری از تریدرها را تحت استرس، اضطراب و یا حتی افسردگی قرار می‌دهد. این مشکلات باعث سوءگیری‌های شخصیتی در معاملات تریدر خواهند شد که اگر نتوانیم آن‌ها را کنترل کنیم، تاثیر مستقیمی بر معاملات ما خواهد گذاشت.

سوءگیری شخصیتی

اگر خیلی ساده بخواهیم این موضوع را توضیح دهیم باید بگوییم که اکثر افراد به سمت موضوعاتی می‌روند که خوشایند آن‌هاست و دوست ندارند که خلاف آن موضوعات برایشان اتفاق بیوفتد.

در شغل معامله‌گری، مسئله‌ای که بین اکثر معامله‌گران رایج است، “سوءگیری باختن” می‌باشد. در این حالت تمایل به الویت دادن به اجتناب از ضرر و حداکثر کردن سود در معامله‌گران بوجود می‌آید.

این سوءگیری در عمل به این صورت اتفاق می‌افتد که اکثر تریدرها وقتی معامله‌ای را باز می‌کنند، مایل نیستند که این معامله به ضرر ختم شود و تمام تمرکز و ذهنیت آن‌ها به سمتی می‌رود که حتماً بصورت فردی برنده از این معامله خارج شوند.

این در صورتی است که ماهیت مارکت بر اساس سود و ضرر است. برفرض مثال، حتی اگر شما تحلیل‌های صددرصد صحیحی از وضعیت آتی مارکت داشته باشید ممکن است اشتباهات شخصی یا انسانی باعث شوند که نتوانید از تحلیل صحیح خود بصورت درستی استفاده کنید. بنابراین پذیرش ضرر باعث سوءگیری باختن خواهد شد.

حتماً برایتان پیش آمده که در حال یک معامله باشید و روند خلاف جهت تحلیل شما حرکت کند. در این حالت ذهن شما نمی‌خواهد باور کند که شما اشتباه کرده‌اید و تمام تحلیل‌ها را طوری تفسیر می‌کند که حتماً این معامله به سود ختم خواهد شد. بعد از چند روز که به این معامله نگاه می‌کنیم می‌بینیم که چقدر واضح و مشهود، مارکت نقطه خروج را به ما نشان داده است! اما آن لحظه در حین معامله چون ذهن ما مشغول مسئله “اجتناب از ضرر” بوده است، نتوانسته تحلیل درستی از شرایط معامله را انجام دهد.

پس سوءگیری شخصیتی اجتناب از ضرر می‌تواند در اغلب موارد منجر به یک ضرر بسیار بزرگ شود.

راه حل

حال که این مسئله را شناختیم و متوجه شدیم که درگیر چنین اختلال روانی مهمی هستیم، می‌خواهیم یاد بگیریم که چگونه آن را کنترل کنیم.

راحت‌ترین راهکار برای حل مشکل سوءگیری ضرر می‌تواند “دیدگاه بلندمدت در معاملات” باشد. بجای آن که معاملات لحظه‌ای را مورد ارزیابی قرار دهیم، می‌توانیم بر برآیند هفتگی، ماهیانه و یا برآیند معاملات روزانه و نه معاملات لحظه‌ای ، تمرکز کنیم.

راهکار بعدی برای این مشکل، می‌تواند داشتن یک حدضرر کاملاً منطقی باشد. حد ضرری که حتی اگر فعال شود، شما را وارد فشارهای بعد از ضرر در معامله نکند.

حقیقتی به نام حد و مرز

مورد آخری که در سلامت روان معامله‌گران نقش مهمی ایفا می‌کند، اهمیت دادن به حد و مرزها و تعیین سقف‌ است. هر تریدر باید سقفی در حدسود و حدضرر داشته باشد. معامله‌گر با رسیدن به هرکدام از این سقف‌ها باید یک وقفه در معامله خود ایجاد کند.

برخی تریدرها وقتی وارد ضرر می‌شوند، هیچ حدومرزی برای این ضرر قرار نمی‌دهند و یابرعکس آن، هیچ حدی برای سود خود ندارند. آنقدر این عمل تکرار می‌شود تا فلج تحلیلی و خستگی ذهنی رخ دهد که باعث می‌شود معامله‌گر سودهای خود را از دست داده و یا ضررهای او بیشتر شوند.

پس تعیین یک حدومرز بسیار مهم است و وقتی وارد این محدوده می‌شویم باید یک وقفه چند ساعته و یا یک روزه در معاملات خود ایجاد کنیم تا ذهن شما به آرامش کافی برسد.

دیدگاهتان را بنویسید